Înscrierea în învățământul primar 2013

Descriere

Şcoala Gimnazială “Elena Doamna” Tulcea (fosta Şcoala nr. 5 Tulcea)

Str. Babadag, nr. 136, Tel./Fax: 0240533037

Plan de școlarizare pentru 2013-2014

Clasă pregătitoare alternativa Step by Step: 2 clase (50 locuri). Ambele clase vor funcţiona la parter
(corpul A, din str. Babadag, nr. 136), în intervalul orar 8-15.

Step by Step 1

Step by Step 2

Clasă pregătitoare învăţământ tradiţional: 1 clasă (25 locuri). Clasa va funcţiona la parter (corpul B, din
str. Babadag, nr. 138), în intervalul orar 8-12.

Tradițional

Circumscriptia scolara

 • Str. Grivitei (din centru pana la Str. Davila)
 • Str. Davila
 • Str. Darius
 • Str. C.A. Rosetti
 • Str. Mircea Voda (de la Lupeni)
 • Str. Frumoasa
 • Str. Muzelor
 • Str. Decebal
 • Str. Progresului
 • Str. Traian (nr. impare)
 • Str. Trandafirilor (de la str Lupeni la Str. Smardan)
 • Str. Nicopol (din Str. Babadag pana in Str. Traian)
 • Str. Lupeni
 • Str. Smardan
 • Str. Toamnei
 • Str. Babadag (din centru pana in dreptul Scolii Gimnaziale Elena Doamna)
 • str. Isaccei (bl. I1, I4)
 • str. Unirii
 • Str. Babadag (din dreptul scolii pana la Peco)
 • Str. Aureliana
 • Str. Rezervorului
 • Str. Mihai Viteazu
 • Str. Plevnei (case)
 • Str. Grivitei (de la str. Davila pana in str. Babadag)
 • Str. Boierescu
 • Str. Dimitrie Sturza
 • Str. Campului (Bl.14,16,17)
 • Str. Luterana
 • Str.Timpului
 • Str.Oborului
 • Str. Sabinelor(de la blocurile turn in sus, inclusiv apartamentele de tip familial – DGASPC)
 • Str. Mircea Voda (de la Bucovinei in sus)

Metodologie si calendar

Informații pentru părinți


Descarca prezentarea

TEL VERDE 0800816240 (pentru informatii suplimentare referitoare la inscrierea copiilor in clasa pregatitoare) va functiona incepand cu data de 01.04.2013, de luni pana joi in intervalul orar 8-16, iar vinerea 8-14

Criterii specifice de departajare elaborate
conform Metodologiei privind înscrierea copiilor în învățământului
primar nr.3434/25.03.2013

1. Frecventarea grădiniţei Step-by-Step, pentru clasele de tip Step;

2. Frecventarea grădiniţei şcolii;

3. Distanţa apropriată de locul de muncă al părinţilor;

4. Domiciliul bunicilor să fie în apropierea şcolii.

LISTA
documentelor necesare la înscrierea în clasa pregătitoare
pentru copiii ai căror părinți au domiciliul în circumscripția
unității noastre

1. Fotocopie a actului de identitate al părintelui;
2. Fotocopie a certificatului de naștere al copilului;
3. Copie a documentului eliberat de CJRAE privind evaluarea dezvoltării
psihosomatice a copilului care împlinește 6 ani în perioada 1 septembrie
– 31 decembrie 2013.

LISTA
documentelor necesare la înscrierea în clasa pregătitoare
pentru copiii ai căror părinți au domiciliul în afara
circumscripției unității noastre

1. Adeverință care să dovedească frecventarea grădiniței Step by Step
(pentru copii care vor fi înscriși la clasele în alternativa Step by Step);
2. Adeverință de la locul de muncă al părinților;
3. Fotocopie a actului de identitate al bunicilor (pentru a dovedi apropierea
domiciliului de unitatea noastră).

 

OMECTS nr. 3654 din 29.03.2012 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale – clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale – clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a

OMECTS nr. 3656 din 29.03.2012 privind aprobarea proogramelor şcolare pentru clasa pregătitoare din învăţământul primar

Acord privind condiţiile de organizare şi desfăşurare a clasei pregătitoare în anul şcolar 2013/2014

Top