Despre noi

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 Tulcea este o instituţie de învăţământ cu tradiţie în municipiu, cu absolvenţi care au dovedit capacităţi, atitudini şi abilităţi rezultate din învăţarea urmărită prin aplicarea noului curriculum.

De-a lungul timpului, unitatea noastră şcolară a funcţionat şi în calitate:
Şcoala primară Nr.1 din anii – 1914-1
Şcoala primară de aplicaţie – 1930-1931
Şcoala Nr.3 fete – 1893-1948
Şcoala Nr.3 băieţi – 1919-1948
Şcoala mixtă Nr.3 – 1947-1955
Şcoala de 7 ani Nr.8 – 1954-1959
Şcoala de 7 ani Nr.5 – 1956-1962
Şcoala de 8 ani Nr.5 – 1963-1972

Până în anul 1993 au funcţionat şi alte două licee: Liceul Industrial Nr.5 Tulcea şi Şcoala Normală Tulcea.

Din anul 1993 şcoala funcţionează într-un spaţiu de şcolarizare confortabil, astfel că elevii învaţă într-un program de două schimburi fără a se crea suprapuneri de activităţi şi aglomerări care ar putea tulbura buna desfăşurare a procesului instructiv educativ.

Prin Decizia nr.111/ 23.03.2009, emisă De Inspectoratul Şcolar al judeţului Tulcea, s-a hotărât desfiinţarea Şcolii Nr.2 prin fuziunea acesteia cu Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5, Tulcea.

Ca urmare a adresei Primăriei Municipiului Tulcea nr.P 120/31.08.02009, prin care se solicită acordul privind funcţionarea Liceului de Artă „ George Georgescu”, de pe strada Miron Costin, corp B, iar în spaţiul disponibilizat de către liceu să funcţioneze grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 18, Consiliul de administraţie al ISJ Tulcea, în şedinţa din 04.09.2009, a aprobat această solicitare cu următoarele menţiuni: Parterul clădirii fostei Şcoli Nr. 2 Tulcea, precum şi, în funcţie de necesităţi, laboratoarele vor fi folosite în continuare de către Şcoala Nr. 5. În acest sens, cele două unităţi de învăţământ vor încheia un protocol pe o perioadă nedeterminată.

Resursele umane şi materiale ale şcolii asigură o populaţie şcolară suficientă pentru realizarea planului de şcolarizare propus anual de conducerea unităţii. De asemenea, abordarea procesului educaţional în concordanţă cu cerinţele unei societăţi dinamice, deschise, democratice atrage un număr mare de părinţi care se orientează cu încredere spre această şcoală.

Începând cu 1 septembrie 2002 şcoala a fost declarată unitate de traning de nivel naţional pentru învăţământul în alternativă educaţională. Un număr de 16 învăţătoare, dintre care 4 sunt formatori regionali şi naţionali, activează în cadrul acestui program educaţional alternativ.

La clasele gimnaziale se lucrează după metodele participativ-active ale aceleaşi alternative la obiectele limba română, limbi moderne, matematică, istorie şi geografie. Astfel, se asigură continuarea principiilor care stau la baza acestei alternative educaţionale: individualizarea învăţării, învăţarea prin cooperare, lucru în echipă, evaluare pe competenţe.

Alături de aceste colective, în şcoală există şi clase de învăţământ tradiţional (un rând de clase) care îşi desfăşoară activitatea într-un cadru bine organizat cu rezultate bune.

Pentru o şcoală de mâine justă tebuie luate în serios toate aspiraţiile şi neîmplinirile actorilor sistemului educativ şi cultural.

Părinţii au încredere în şcoală şi înţeleg că suntem partenerii lor în educaţia şi formarea copiilor, având interese comune în reuşita în viaţă a acestora, dar să nu uităm că nimic nu se face fără încredere în educatori şi că ea nu ne este uşor acordată.

Prin abordare holistică, şcoala va urmări mai ales acele dimensiuni care pot fi abordate – separat dar şi integrat – prin strategii reformatoare:
•    dimensiunea productivă –   ca „întreprindere educaţională;”
•    dimensiunea umană –        ca instituţie de formare;
•    dimensiunea structurală –  ca organism formal;
•    dimensiunea sistemică –    ca sistem deschis;
•    dimensiunea culturală –     ca producător de cultură.

Top