Parteneriate 2008-2009

PARTENERIATE

Obiectivele acestei secţiuni au fost destul de variate, vizând realizarea unei reţele de comunicare eficientă şcoală- comunitate, prin actualizarea
site-ului şcolii( nerealizat, deşi avem un material foarte bogat), organizarea de activităţi comune cu Poliţia, Biserica, Jandarmeria, ONG-uri, prin
lansarea de proiecte/ programe comune, obţinerea unor sponsorizări prin realizarea unor activităţi comune în contrapartidă, încheierea de parteneriate,
formarea structurii participative elevi- personal propriu- comunitate pentru eficientizarea schimbului de informaţii. Câţiva paşi s-au
concretizat deja în această direcţie.

Iată exemplele de bună practică. Unele comitete de părinţi au sponsorizat clasele în care îşi au copiii: cls. I A; cls. A III-a A; cls. A V-a A. de
asemenea, prin Asociaţia de părinţi „Panait Cerna”au fost cumpărate premiile oferite câştigătorilor concursului pe teme istorice de pe 24 ianuarie, au fost
suplimentate fondurile necesare onorării colindătorilor. Au fost definitivate mai multe parteneriate sau au fost semnate contracte de parteneriat

1.Cu comunitatea locală:
*„ O fereastră deschisă spre prietenie”, între doamnele învăţătoare Selicean Gina , Băluţă Gina şi doamnele educatoare Cârstoiu Maria, Caramilea
Elisabeta, de la Grădiniţa Nr. 3;

2
. La nivel municipal:

* contract de parteneriat cu TEATRUL „Jean Bart” şi Ansamblul Artistic „Baladele Deltei”şi Şcoala Nr.5, prin directorul ei, prof. Gherasim Argentina;

** contract de parteneriat cu Muzeul de Etnografie şi Artă Popular㔺i Şcoala Nr.5, prin directorul ei, prof. Gherasim Argentina;

*** contract de parteneriat cu Institutul de Cercetări Eco- Muzeale şi prof. Dima Carmen;

****Arta românească în viziunea copiilor –Tapiserie şi etnologie, între Palatul Copiilor şi doamnele învăţătoare de la clasa I A.

*****Mă îngrijesc, am dinţi frumoşi şi sănătoşi, parteneriat de nivel II cu „ Denistry Center”, clinică stomatologică şi clasa a IV-a A, condusă
de doamnele învăţătoare Selicean Gina şi Băluţă Lidia

3. La nivel naţional :

Promovarea turismului local şi zonal prin cunoaşterea specificităţii unor teritorii învecinate, promovarea schimbului de experienţă, educarea simţului
prieteniei, al colaborării au constituit doar câteva dintre obiectivele urmărite în cadrul parteneriatului educaţional: Prieteni dunăreni
, între Şcoala Nr. 5, prin doamnele învăţătoare Munteanu Elena, Zalum Roxana şi Şcoala Nr. 17 „Nichita Stănescu”, Galaţi

Acestor parteneriate li se adaugă şi câteva programe şi proiecte educaţ ionale.

Ţin să menţionez demararea şi desfăşurarea optimă a programului „ A doua şansă” pentru ciclul gimnazial inferior, dar şi două
proiecte educaţionale, iniţiate de doamnele înv. Panait Virginia şi Giurgiu Mihaela, pe care le-ar putea prelua, într-o formă adaptată, desigur, şi o parte
dintre diriginţii de la gimnaziu: Izvorul bunătăţii – semn al blândeţii”, în parteneriat cu Parohia
„Sfânta Treime”şi „Muzeul, factor al educaţiei permanente, în colaborare cu ICM, Tulcea. Pe aceeşi linie, concursul interşcolar „ 150 de
ani de la Unirea Principatelor Române”, organizat de doamnele Ciopeică Dorina şi Matei Mihaela, supervizat de d-na prof. Gherase Tasia, în colaborare cu
Muzeul de Istorie şi Arheologie din cadrul ICEM şi cu ISJ, Tulcea, prin doamna inspector Petre Viorica, a fost un real succes, popularizat fiind şi în
mass-media locală;

Pornind de la ideea că „ a înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar şi a face ceva pentru salvarea” ei, în şcoala noastră au fost stabilite mai
multe programe de parteneriat educaţional pe această temă.

Programele şi proiectele şi-au propus să-i determine pe elevi să îşi reconsidere modul de a trăi în raport cu natura, mai ales că au fost acompaniaţi
îndeaproape de părinţi, bunici, cadre didactice, ca şi de instituţiile specializate în acest sens.

Dintre acestea, menţionăm parteneriatul educaţional: Natura, prietena mea, între învăţătoarele Panait Virginia, Giurgiu Mihaela şi
A.B.R.D.D:, Tulcea.

Pe 29.07.2008, s-a încheiat un proiect de anvergură, MICII ECOLOGIŞTI, finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu, ASOCIAŢIA NATURALE, cuprinzând ore
de pregătire teoretică, dar şi ore de practică, proiect în care au fost antrenate echipaje de la mai multe şcoli şi licee din judeţ, finalizat cu o tabără
creativă şi recreativă la una din marginile ţinutului riveran, Sulina.

Deosebit de atractiv, eficient, competitiv, conformându-se standardelor europene este PROGRAMUL DE PARTENERIAT SOCIAL ÎN EDUCAŢIE cu tema „ Educaţia pentru
dezvoltarea durabilă a elevilor tulceni”, program bazat pe colaborarea dintre Primăria Municipiului Tulcea, CENTRUL DE INFORMARE ŞI EDUCARE ÎN MANAGEMENTUL
MEDIULUI, prin profesor Claudia Iosifescu şi ŞCOALA NR.5, Tulcea, reprezentată prin director, profesor Argentina Gherasim, având drept coordonatori
următorii profesori diriginţi: Daniela Sandu, Carmen Dima, Paulina Călin, coordonator general fiind Doamna profesoară Daniela Sandu. Proiectul s-a
concretizat în:

-un concurs creativ, vizând realizarea din materiale plastice a unor materiale care să ilustreze biodiversitatea din Delta Dunării;

-amplasarea de căsuţe în parcul „Aleea Personalităţilor”;

-realizarea unor eseuri, colaje, concurs pe tema creativităţii din materiale reciclabile;

-realizarea unei machete din materiale reciclabile cu cele mai reprezentative simboluri ale „Primăverii Europene”.

Sub egida ANUL EUROPEAN AL CREATIVITĂŢII ŞI INOVAŢIEI a fost demarat, recent, un proiect de activitate extracurriculară SPRING DAY, cu tema Creativitate şi inovaţie, pornind de la premisa că „Europa trebuie să-şi amplifice capacitatea creativă şi inovatoare, atât din
motive sociale, cât şi economice (JAN FIGEL). Proiectul, lansat de către Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, a stârnit interesul tinerei noastre colege,
profesor psiholog Mitrofan Drugă Raluca. Bazându-se pe un grup de elevi, a înţeles să contribuie, păstrând proporţiile, la sensibilizarea opiniei publice,
la diseminarea bunelor-practici.

Trebuie menţionate apoi o serie de contracte de parteneriat, centrate pe activităţile extraşcolare opţionale.

Dintre acestea, menţionăm parteneriatele cu ASOCIAŢIA „ OLIMPICII CUNOAŞTERII”, din care vă prezentăm câteva rezultate le elevilor participanţi din clasele
II-VII, pe discipline

Din 84 elevi participanţi, 58 au fost câştigători :-la faza naţională – 8 elevi( 7 la română şi 1 la matematică)

-la faza judeţeană – 50 elevi

Faza naţională
: – între 100 şi 118 puncte

Faza judeţeană
– între 82 – 100 puncte


Şcoala Nr. 5 a avut un nr. de 70 elevi inscrisi la Concursul de matematica aplicată CANGURUL lasele III-VIII, din care s-au calificat pentru proba de
baraj 24 de elevi ( aproximativ o treime) după cum urmează :

4 elevi –clasa a III a

7 elevi – clasa a IV a

5 elevi clasa a V a

8 elevi – clasa a VI a

Situatie Canguraşul matematic pentru clasele I – II

60 elevi inscrisi , din care :

  • Clasa I : 13 elevi- excelent; 12 elevi- foarte bine
  • Clasa a II a : 11 elevi – excellent; 16 elevi – foarte bine.
  • Restul – bine.

REZULTATELE CONCURSULUI „MICUL MATEMATICIAN”

FAZA JUDEŢEANĂ


La faza judeţeană au participat 80 de elevi (II-IV), dintre aceştia, 54 au reuşit performanţa de a se califica la faza naţională,
obţinând între 80-100 de puncte.

CLASA a II-a

: 25 elevi:între 80- 89 de puncte –7elevi; între 90 – 99 de puncte –14 elevi; 100 de puncte – 4elevi

CLASA a III-a
:
14elevi: între 80- 89 de puncte –7elevi; între 90 – 99 de puncte –4 elevi– 100 de puncte –3 elevi;

CLASA a IV-a
: 15 elevi
– între 80- 89 de puncte –10 elevi;între 9 –99 de puncte –4 elevi;100 de puncte – 1 ele

REZULTATELE CONCURSULUI „MICUL MATEMATICIAN”-Faza
naţională


La faza naţională, din cei 54 de elevi participanţi (II-IV), 33 au obţinut între 80-100 de puncte.

CLASA a II-a
: 25 elevi: între 80-89 puncte- 8 elevi; între 90-99 puncte 3 elevi;100 puncte-8 elevi;

CLASA a III-a
: 14 elevi:între 80-89 puncte- 2 elevi între 90-99 puncte 6 elevi; 100 de puncte – 3 elevi;

CLASA a IV-a
: 15 elevi: între 80-89 puncte- 2 elev;100 de puncte – 1 elevi;

O amplă şi laborioasă s-a stabilit cu FUNDAŢIA DE EVALUARE ÎN EDUCAŢIE, Evaluări Naţionale Externe în Educaţie, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Inovării, sub egida Academiei Române.

Ne-am pliat destul de repede pe această modalitate externă de evaluare, deşi organizarea ei a însemnat o amplă strategie-de la trezirea interesului
elevilor şi al părinţilor- la mobilizarea, în timpul liber aferent weekend-ului, a unui număr considerabil de cadre didactice, având responsabilităţi
diferite –administrator de test, profesor evaluator, supraveghetor test- şi numărul neaşteptat de mare al elevilor care au avut curajul de a se supune unei
evaluări externe extinse pe o perioadă de câteva luni, pentru că au fost informaţi în legătură cu posibilitatea de a-şi evalua cunoştinţele periodic,
într-un cadru naţional şi prin abordarea unor subiecte frumoase şi incitante.

Pe de altă parte, rezultatele elevilor constituie principalele repere la care se raportează elevii şi profesorii, dar în egală măsură şi părinţii, atunci
când se doreşte o analiză obiectivă a cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor dobândite pe întreg parcursul unei perioade de formare. Acest aspect
instructiv-educativ a devenit o prioritate a şcolii noastre, am confirmat Fundaţiei de Evaluare participarea, constatând ,ulterior, că suntem singura
unitate şcolară gimnazială din judeţ antrenată în acest proces onorant şi dificil, în acelaşi timp, dar care a contribuit la promovarea ideilor de
competiţie şi performanţă a studiului, oferindu-ne totodată, nouă, cadrelor didactice, date statistice care, odată prelucrate, vor conduce spre o imagine
mai clară a stadiului şi nivelului de pregătire al elevilor.

S-au calificat în etapa competiţională 41 de elevi la română şi 1 elv la matematică. La faza naţională am obţinut ………….

Un alt tip de parteneriat, ce-i drept neconsemnat scriptic, este acela cu direcţiunea ziarului „Acum”, prin reprezentanţii săi, fiindcă au înţeles să
acorde „credit pentru generaţia viitoare” prin publicarea pe prima pagină a ziarului, acolo unde le este de altfel şi locul, a străduinţelor unor elevi ai
şcolii noastre. Pentru exemplificare, nu voi reproduce decât câteva titluri de articole semnificative atât pentru felul în care se face carte şi educaţie
în unitatea noastră, cât şi pentru profesionalismul unor jurnalişti preocupaţi de valorile reale şi, implicit, durabile: „ Colecţionarul cuvintelor de aur”, „Trupa MOFT şi micul Gauss”, „ În vis cu PASĂREA MĂIASTRĂ”…..

De asemenea, aducem sincere mulţumiri ziarului ACUM pentru sprijinul acordat în tipărirea revistei şcolii noastre, EXISTENŢE, care, iată, doi ani la rând
,a fost clasată valoric drept a doua revistă şcolară la nivel judeţean.

Pentru a rămâne în domeniul artistic, trebuie menţionat că, deşi suntem debutanţi în arta dramatică, trupa de teatru a şcolii noastre „Moft”, la
simpozionul naţional, din 9 mai 2009,, In lumea lui Nenea Iancu”, desfăşurat la Brăila, a obţinut „Marele Premiu”; pe 23 mai
2009, în cadrul festivalului judeţean de teatru ,,I. L. Caragiale”, a obtinut: -premiul al III-lea pentru trupa Moft; acelaşi
premiu pentru interpretare feminină acordat elevei Bucur Loreta; premiul al II-lea pentru interpretare masculină acordat elevului Ţiţi Adrian. Felicitări
elevilor clasei a V-a A şi doamnei învăţătoare, Goşman Cornelia, care a înţeles să ţină aproape de cei pe care i-a îndrumat patru ani de zile.

La prima noastră întâlnire, v-am spus că unul dintre obiectivele prioritare ale şcolii noastre va fi întărirea relaţiilor interpersonale sub deviza:
LEAGĂ-TE DE TINE, LEAGĂ-TE DE ALTUL, LEAGĂ-TE DE GRUP,  DE SOCIETATE, DE TOT CE TE ÎNCONJOARĂ!

În această întreprindere, am avut alături cea mai mare parte dintre părinţi, aceştia înţelegând să meargă în acelaşi sens cu noi, devenind astfel parteneri
de nădejde în educaţie.Voi menţiona doar câteva dintre realizările acestora, fără de care multe lucruri frumoase şi bune nu ar fi fost posibile.

Amintesc, în primul rând Asociaţia de Părinţi “Panait Cerna”, alcătuită din comitetele de părinţi ale celor douăzeci şi una de clase, al cărei reprezentant
-de la începuturi -este energica doamnă Baciu Alexandra, preşedintele onorific al acestei asociaţii, prin intermediul căreia am putut achiziţiona o cameră
de filmat, atât de necesară imortalizării dinamice a vieţii instructive-educative.Tot prin acestă asociaţie au fost posibile plata abonamentului la
Internet, pentru clasele din ciclul primar, achiziţionarea unor materiale didactice care să sprijine parte dintre activităţile extraşcolare.

Dacă sălile noastre de clasă au un anumit ambient şi o dotare peste medie, mult se datorează şi colectivelor de părinţi de la clasele mici din alternativa
Step by Step, care au dorit să-şi păstreze anonimatul. Le mulţumim pentru sponsorizarea unor activităţi legate de marile sărbători religioase, concursuri
tematice illustrative pentru specificul nostru naţional, pentru sporirea aparaturii audio-vizuale şi tehnologice, pentru evitarea sincopelor generate de
absenţa rezervelor de consumabile , pentru preocuparea dea înlocui sau îmbunătăţi obiecte de mobilier, mochete, jaluzele verticale. Au accentuat valenţa
estetică a sălii de clasă printr-o pavoazare modernă şi practică: panouri de afişaj, jardinière, machete realizate în cadrul diferitelor proiecte.

Grija părinţilor s-a îndreptat şi spre ceea ce înseamnă protejarea sănătăţii copiilor prin instalarea, e drept doar la trei clase până acum, a unor
dozatoare de apă.

Îmbucurător este faptul că bunele practice ale părinţilor se continuă, deocamdată cam timid, şi la clasele gimnaziale. Ţin să evidenţiez contribuţia
deosebită a colectivelor de părinţi de la clasele a V-a A şi C, A VI-a C, datorită cărora s-a putut asigura transportul trupei de teatru “Moft” la Brăila,
de unde s-a şi întors cu Marele Premiu, părinţi datorită cărora va fi facilitat transportul a peste 30 de copii în tabăra de la Bran- Moeciu. Dotarea a
două clase cu minibiblioteci, având seturi complete de dicţionare lingvistice necesare formării a şase grupe de lucru la nivelul clasei.O altă parte din
aceşti părinţi ne-a promis sprijinul într-o acţiune aflată în fază incipientă, având tangenţe cu designul horticol.

Tuturor acestor părinţi- cei mai mulţi- le mulţumim pentru implicarea necondiţionată, pentru că au ştiut să îmbine în proporţii egale iubirea, jocul, dar
mai ales înţelepciunea.

Top