Orasul natal – trecut si prezent

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

DENUMIREA PROIECTULUI: ORAŞUL NATAL – TRECUT ŞI PREZENT

ARGUMENT


În acest an şcolar (2006 – 2007), ne propunem să continuăm parteneriatul educaţional cu Biblioteca Judeţeană ,,Panait Cerna’’ Tulcea, abordând o tematică
corelată cu nivelul de vârstă al elevilor de clasa a IV-a şi conţinutul programei şcolare din aria curriculară ,,Om şi societate’’.

Tematica şi activităţile practice în care vor fi antrenaţi elevii vor oferi ocazii de exersare şi îmbogăţire a cunoştinţelor privind trecutul istoric şi
geografic al oraşului natal, personalităţi şi realizări ale acestora, importanţa lor pentru comunitate.

Urmărim de asemenea ca, pe lângă informaţiile pe care le vor culege elevii din această documentare, să le cultivăm sentimentul de apartenenţă la
comunitatea oraşului, admiraţia faţă de înaintaşi şi respectul pentru realizările lor.

PARTENERI:

· ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 TULCEA

· BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ,,PANAIT CERNA’’ TULCEA – SECŢIA CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE MUZICALĂ

COORDONATORII PROGRAMULUI:

· ÎNV. MUNTEANU ELENA – ŞCOALA CU CLASELE I-VIII

NR.5 TULCEA

· ÎNV. ZALUM ROXANA – CRISTINA – ŞCOALA CU CLASELE I-VIII

NR.5 TULCEA

· GHEORGHE ELISABETA – BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

,,PANAIT CERNA’’ TULCEA

GRUP ŢINTĂ:

· ELEVII CLASEI a IV-a A – ŞCOALA CU CLASELE I-VIII

NR.5 TULCEA

OBIECTIVE:

· Exersarea unor deprinderi însuşite în cadrul activităţilor şcolare;

· Dobândirea unor cunoştinţe privind istoria şi geografia oraşului;

· Îmbogăţirea cunoştinţelor cu privire la viaţa şi opera unor personalităţi ale oraşului;

· Dezvoltarea simţului artistic şi estetic;

· Realizarea unor lucrări pe tematica studiată, aplicând tehnicile învăţate,

· Manifestarea unui comportament adecvat în cadrul audiţiilor, vizionărilor, concursurilor.

RESPONSABILITĂŢI ALE PARTENERILOR:

· Biblioteca Judeţeană ,,Panait Cerna’’ Tulcea prin Secţia de cultură şi educaţie muzicală pune la dispoziţia elevilor clasei a IV-a A de la Şcoala cu
clasele I-VIII Nr.5 Tulcea materialele existente:

– cărţi pentru documentare, pliante, broşuri;

– discuri, casete audio, casete video, CD-uri;

– aparatură de înregistrări;

– spaţiu pentru audiţii.

· Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 Tulcea:

– popularizează activităţile care se desfăşoară în cadrul Bibliotecii

Judeţene ,,Panait Cerna’’ Tulcea;

– elevii clasei a IV-a A desfăşoară şi participă la activităţi culturale-

educative în cadrul Secţiei de muzică şi audiţii.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

  • 1 an – anul şcolar 2006-2007

MODALITĂŢI DE REALIZARE:

· Se vor realiza 2-3 activităţi pe semestru.

TEMATICA:

1. Istoria românilor în film

2. Oraşul natal – elemente de istorie şi geografie a oraşului

3. Personalităţi ale oraşului

4. Folclor dobrogean

CONŢINUTUL PROGRAMULUI:

1.
Istoria românilor în film

– vizionarea unor filme cu conţinut istoric;

– observarea unor pliante, ilustraţii cu conţinut istoric;

– studierea unor legende istorice şi dramatizarea lor;

– realizarea de afişe, postere;

– concurs pe teme istorice,

– audiţii din folclorul dobrogean.

PERIOADA: octombrie – decembrie 2006

2.
Oraşul natal – elemente de istorie şi geografie a oraşului

– studierea unor izvoare istorice;

– vizionarea unui film documentar;

– observarea unor obiceiuri folclorice specifice comunităţii;

– studierea unor hărţi ale oraşului;

– realizarea unor portofolii cu aspecte din monografia oraşului;

– efectuarea unor statistici privind populaţia şi evoluţia arhitecturii

oraşului.

PERIOADA: ianuarie – martie 2007

3.
Personalităţi ale oraşului


nume celebre: Ion Neniţescu, Spiru Haret, Constantin Moisil,

Panait Cerna, Traian Coşovei, Ion Jalea, Ivan Patzaichin;

– date biografice – vizionarea unor filme documentare;

– opera – vizionarea unor casete video cu înregistrări;

– audiţii şi vizionări cu înregistrări ale vocilor unora dintre

personalităţi;

– recital de poezie.


PERIOADA: aprilie – iunie 2007

FINALITĂŢI:

  • chestionare
  • portofolii tematice
  • statistici
  • concursuri
  • activităţi artistice
Top